De Trusted Advisor

David Maister schreef er een boek over, al 15 jaar geleden! Hij signaleerde toen al dat de sleutel tot professioneel succes niet alleen bestaat uit kennis en vakmanschap maar meer nog uit het vermogen een vertrouwensband aan te gaan met cliënten.

Met andere woorden: of je nu een ervaren jurist of financiële professional bent, of je inhouse of als externe adviseur werkt, de positie van Trusted Advisor bereik je alleen als je in staat bent het vertrouwen te winnen van je cliënten. Bewust werken aan vertrouwen is een lange termijn proces. Geven, investeren in de relatie, niet als een truckje, maar vanuit oprechte belangstelling en de wens meer te kunnen betekenen voor iemand dan een vakinhoudelijke expert.

En waarom zou je dit willen? Het resultaat zal zijn dat jouw cliënten vaker een beroep op je zullen doen, voor interessantere vraagstukken. Je zal meer erkenning, voldoening en plezier uit je werk halen en een betere, opener verstandhouding met je cliënten hebben. Daar doe je het toch voor? Bovendien vormt vertrouwen de basis voor klanttevredenheid en loyaliteit.

Wat heb je nodig om in deze positie te komen?
Om te beginnen lef en durf om tezamen met andere deelnemers te kijken naar jouw skills op dit gebied. Doorzettingsvermogen, want immers “vertrouwen komt te voet en gaat te paard”. Business sense: verder kunnen en willen kijken dan jouw eigen vakgebied.

Interesse? Bel of mail ons.
bs-Trusted-Advisor-vrouw-links